Wojenne dziewczyny

Młode, niepokorne

– Serial pokazuje trzy dziewczyny, które chcą czerpać wszytko z życia. Są młode, a napotyka je wojna. One nie odpuszczają i chcą walczyć – mówi Marta Mazurek, serialowa Irka.